หลักสูตรผู้นำการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตรผู้นำการลงทุน สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

REIT 2 : REIT#2 (Real Estate Investment Trust) (REIT LEADER ACADEMY)

Exclusive Only !

REIT#2 (Real Estate Investment Trust) (REIT LEADER ACADEMY)

หลักสูตรที่ครอบคลุมความรู้ด้านการระดมทุน และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในทุกมิติ • เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์แบบเจาะลึก เข้มข้น • รับฟังประสบการณ์ตรง เรียนรู้วิธีคิด แลกเปลี่ยนความเห็นกับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในการบริหาร REIT • Workshop แบบเข้มข้นที่ช่วยให้คุณสามารถต่อยอดในการนำอสังหาริมทรัพย์สู่การระดมทุนใน REIT • ศึกษาดูงานในการบริหาร REIT ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจาก Location จริงCourse Content - 8 Chapter

No. Chapter Play Time
1 Lesson 01 : REIT โอกาสแบบก้าวกระโดดทางเลือกหนึ่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย 1 : 37 : 43
2 Lesson 02 : Fund Flow ในตลาดโลกและโอกาสการเติบโตกอง REIT ไทยในตลาดต่างประเทศ 1 : 42 : 44
3 Lesson 03 : DownTrend To UpTrend 2 : 6 : 33
4 Lesson 04 : Reit Taxation Planning 1 : 47 : 18
5 Lesson 05 : การจัดเตรียมการจัดตั้งกองทุนและระดมทุนผ่าน REIT และข้อกฎหมายที่ควรรู้ก่อนนำทรัพย์สินเข้าสู่กอง REIT 1 : 53 : 1
6 Lesson 06 : ทางเลือกใหม่ของการระดมทุนในธุรกิจอสังหาฯ 1 : 44 : 51
7 Lesson 07 : เทคนิคการจัดการกอง Trusts อย่างมืออาชีพ 1 : 56 : 36
8 Lesson 08 : เทคนิคการวิเคราะห์กอง REIT เพื่อการลงทุนอย่างชาญฉลาด 2 : 26 : 18
* พร้อมเรียน

Related Course


REIT#2 (Real Estate Investment Trust) (REIT LEADER ACADEMY)

REIT#2 (Real Estate Investment Trust) (REIT LEADER ACADEMY)

หลักสูตรที่ครอบคลุมความรู้ด้านการระดมทุน และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในทุกมิติ • เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์แบบเจาะลึก เข้มข้น • รับฟังประสบการณ์ตรง เรียนรู้วิธีคิด แลกเปลี่ยนคว..

Partner


ช่องทางการชำระเงิน