อาจารย์ดี

 

Takendo : เส้นทางสู่สายดำ

ค่าลงทะเบียน 990 ฿

เส้นทางสู่สายดำ

เทควันโด เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวโดยไม่ใช้อาวุธของชาวเกาหลี คำว่า แท (태) แปลว่า เท้าหรือการโจมตีด้วยเท้า คว็อน (권) แปลว่า มือหรือการโจมตีด้วยมือ โท(도) แปลว่า วิถีหรือสติปัญญา ดังนั้นเทควันโดโดยทั่วไป หมายถึง วิถีแห่งการใช้มือและเท้าในการต่อสู้และป้องกันตัว หรือการใช้มือและเท้าในการต่อสู้และป้องกันตัวอย่างมีสติCourse Content - 0 Chapter

No. Chapter Play Time
* พร้อมเรียน

Related Course


เส้นทางสู่สายดำ

เส้นทางสู่สายดำ

เทควันโด เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวโดยไม่ใช้อาวุธของชาวเกาหลี คำว่า แท (태) แปลว่า เท้าหรือการโจมตีด้วยเท้า คว็อน (권) แปลว่า มือหรือการโจมตีด้วยมือ โท(도) แปลว่า วิถีหรือสติปัญญา ดังนั้นเทควันโดโ..

ช่องทางการชำระเงิน