รังสฤษฎ์ จำเริญ

ผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกกีฬารังสฤษฏ์เทควันโด ศูนย์ฝึกกีฬารังสฤษฏ์เทควันโด

Takendo : พื้นฐานเริ่มต้นสู่การเตรียมตัวเป็นนักกีฬาเทควันโด

ค่าลงทะเบียน 990 ฿

พื้นฐานเริ่มต้นสู่การเตรียมตัวเป็นนักกีฬาเทควันโด

"เส้นทางสู่สายดำ" หลักสูตรเรียนรู้ ศาสตร์แห่งการต่อสู้ด้วยกีฬา Taekwondo หลักสูตรเริ่มต้นที่เหมาะกับน้องๆ ที่มีฝันอยากเป็นนักกีฬา Taekwondo ระดับชาติ และผู้ที่ต้องการสร้างทางเลือกในการออกกำลังกาย ด้วยผู้สอนดีกรีนักกีฬาทีมชาติไทย อ.ดร.รังสฤษฏ์ จำเริญ อาจารย์สายดำดั้ง 5 อดีตนักกีฬาทีมชาติไทย และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและจิตวิทยาเด็กโดยตรงCourse Content - 13 Chapter

No. Chapter Play Time
1 ep.1 การอบอุ่นร่างกายก่อนเริ่มเรียนเทควันโด 3 : 33
2 ep.2 การยืดเหยียดกล้ามเนื้อในกีฬาเทควันโด 1 : 49
3 ep.3 การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบปฏิบัติคนเดียว 6 : 18
4 ep.4 การยืดเหยียดต้นขาด้านหน้า 5 : 39
5 ep.5 การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบแยกขาออก 5 : 10
6 ep.6 ความรู้ทั่วไปและพื้นฐานการสอบสายขาว 3 : 14
7 ep.7 เรียนรู้ คำสั่งการยืนพื้นฐาน 7 : 38
8 ep.8 ทักษะการยืนขี่ม้าชก Juchum Seogi (จุชุม เซอกิ) 7 : 38
9 ep.9 ทักษะการตั้งการ์ด Pi chagi joonbi (ไพชากิ จุนบี) 6 : 18
10 ep.10 ทักษะการเตะพื้นฐาน การเตะตรง Up chagi (อัพ ชากิ) 5 : 37
11 ep.11 ทักษะการเตะ Front Kick (ฟร้อนคลิก) 6 : 1
12 ep.12 พื้นฐานการเตะเป้าขนาดเล็ก 4 : 34
13 ep.13 เทคนิคการเตะด้วยเป้าเตะขนาดเล็ก 3 : 22
* พร้อมเรียน

Related Course


พื้นฐานเริ่มต้นสู่การเตรียมตัวเป็นนักกีฬาเทควันโด

พื้นฐานเริ่มต้นสู่การเตรียมตัวเป็นนักกีฬาเทควันโด

"เส้นทางสู่สายดำ" หลักสูตรเรียนรู้ ศาสตร์แห่งการต่อสู้ด้วยกีฬา Taekwondo หลักสูตรเริ่มต้นที่เหมาะกับน้องๆ ที่มีฝันอยากเป็นนักกีฬา Taekwondo ระดับชาติ และผู้ที่ต้องการสร้างทางเลือกในการออกกำลังกาย ด้ว..

Partner


ช่องทางการชำระเงิน