อาจารย์ไทเลอร์

Teacher, Specialist California English

English : English for Interview

ค่าลงทะเบียน 990 ฿

English for Interview

เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงาน และการตอบคำถาม ภาษาอังกฤษ ฉบับใช้งานจริงCourse Content - 21 Chapter

No. Chapter Play Time
1 Small Talk 1 : 30
2 Weekend 1 : 57
3 Travel to the interview 1 : 39
4 Weather 54
5 How are you 2 : 16
6 Common Questions 1 : 43
7 Tell us a bit about yourself 10 : 2
8 How did you hear about this position 8 : 31
9 What attracted you to our company 9 : 32
10 What would you say is your greatest strength 11 : 21
11 What would you say is your greatest strength (2) 7 : 10
12 What is your greatest Weakness 8 : 7
13 What is your greatest Weakness (2) 7 : 41
14 What is your greatest Weakness (3) 9 : 19
15 S.T.A.R Responses 3 : 19
16 S-Situation 4 : 21
17 T-Task 4 : 21
18 A-Action 7 : 21
19 R-Result 4 : 35
20 Questions&Responses 6 : 9
21 Mock Up Situation 5 : 48
* พร้อมเรียน

Related Course


(Free Course) Welcoming Visitors in English

(Free Course) Welcoming Visitors in English

เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงาน และการตอบคำถาม ภาษาอังกฤษ ฉบับใช้งานจริง..

Daily Life English Conversations

Daily Life English Conversations

เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงาน และการตอบคำถาม ภาษาอังกฤษ ฉบับใช้งานจริง..

ENGLISH FOR BUSINESS

ENGLISH FOR BUSINESS

เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงาน และการตอบคำถาม ภาษาอังกฤษ ฉบับใช้งานจริง..

Partner


ช่องทางการชำระเงิน