อาจารย์ ไพศาล ลิขิตรัตนพิศาล

ภาษาญี่ปุ่น : ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน

ค่าลงทะเบียน 500 ฿

ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน

- ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน - การแต่งประโยคภาษาญี่ปุ่น - การประยุกต์ใช้ประโยคเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันCourse Content - 7 Chapter

No. Chapter Play Time
1 EP 1 วิธีการอ่านและเขียนตัวอักษรฮิระงะนะ 7 : 35
2 EP 2 การใช้คำนามในภาษาญี่ปุ่น 10 : 26
3 EP 3 การใช้คำคุณศัพท์ในภาษาญี่ปุ่น 7 : 58
4 EP 4 การบอกวันเดือนปีในภาษาญี่ปุ่น 10 : 47
5 EP 5 การบอกวันเดือนปีและสภาพอากาศในภาษาญี่ปุ่น 12 : 35
6 EP 6 วิธีการใช้คำว่า”มี” ในภาษาญี่ปุ่น 8 : 33
7 EP 7 การใช้คำคุณศัพท์กับคำนามในภาษาญี่ปุ่น 6 : 28
* พร้อมเรียน

Related Course


ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน

ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน

- ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน - การแต่งประโยคภาษาญี่ปุ่น - การประยุกต์ใช้ประโยคเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน..

Partner


ช่องทางการชำระเงิน