หลักสูตรผู้นำการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตรผู้นำการลงทุน   สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

REIT : Real Estate Investment Trust (REIT)

Exclusive Only !

Real Estate Investment Trust (REIT)

หลักสูตรที่ครอบคลุมความรู้ด้านการระดมทุน และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในทุกมิติ • เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์แบบเจาะลึก เข้มข้น • รับฟังประสบการณ์ตรง เรียนรู้วิธีคิด แลกเปลี่ยนความเห็นกับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในการบริหาร REIT • Workshop แบบเข้มข้นที่ช่วยให้คุณสามารถต่อยอดในการนำอสังหาริมทรัพย์สู่การระดมทุนใน REIT • ศึกษาดูงานในการบริหาร REIT ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจาก Location จริงCourse Content - 7 Chapter

No. Chapter Play Time
1 Lesson 1 : "กล่าวต้อนรับ" วันที่ 19 OCT. 19 5 : 52
2 Lesson 2 : "REITและโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย" วันที่ 19 OCT. 19 1 : 1 : 38
3 Lesson 3 : "ภาพรวมหลักสูตร" วันที่ 19 OCT. 19 31 : 51
4 Lesson 4 : "การเตรียมการจัดตั้งกองทุนและระดมทุนผ่านREITและข้อกฎหมายที่ควรรู้ก่อนนำทรัพย์สินเข้าสู่กอง REIT" วันที่ 26 OCT. 19 1 : 33 : 53
5 Lesson 5 : "REIT ทางเลือกใหม่การระดมทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" วันที่ 26 OCT. 19 1 : 39 : 10
6 Lesson 6 : "REIT vs IPO" วันที่ 26 OCT. 19 1 : 38 : 51
7 Lesson 7 : "REIT ในธุรกิจศูนย์การค้า" วันที่ 2 NOV. 19 1 : 5 : 43
* พร้อมเรียน

Related Course


Real Estate Investment Trust (REIT)

Real Estate Investment Trust (REIT)

หลักสูตรที่ครอบคลุมความรู้ด้านการระดมทุน และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในทุกมิติ • เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์แบบเจาะลึก เข้มข้น • รับฟังประสบการณ์ตรง เรียนรู้วิธีคิด แลกเปลี่ยนคว..

ช่องทางการชำระเงิน