หลักสูตรผู้นำการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตรผู้นำการลงทุน สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

REIT : Real Estate Investment Trust (REIT)

Exclusive Only !

Real Estate Investment Trust (REIT)

หลักสูตรที่ครอบคลุมความรู้ด้านการระดมทุน และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในทุกมิติ • เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์แบบเจาะลึก เข้มข้น • รับฟังประสบการณ์ตรง เรียนรู้วิธีคิด แลกเปลี่ยนความเห็นกับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในการบริหาร REIT • Workshop แบบเข้มข้นที่ช่วยให้คุณสามารถต่อยอดในการนำอสังหาริมทรัพย์สู่การระดมทุนใน REIT • ศึกษาดูงานในการบริหาร REIT ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจาก Location จริงCourse Content - 22 Chapter

No. Chapter Play Time
1 Lesson 1 : "กล่าวต้อนรับ" วันที่ 19 OCT. 19 5 : 52
2 Lesson 2 : "REITและโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย" วันที่ 19 OCT. 19 1 : 1 : 38
3 Lesson 3 : "ภาพรวมหลักสูตร" วันที่ 19 OCT. 19 31 : 51
4 Lesson 4 : "การเตรียมการจัดตั้งกองทุนและระดมทุนผ่านREITและข้อกฎหมายที่ควรรู้ก่อนนำทรัพย์สินเข้าสู่กอง REIT" วันที่ 26 OCT. 19 1 : 33 : 53
5 Lesson 5 : "REIT ทางเลือกใหม่การระดมทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" วันที่ 26 OCT. 19 1 : 39 : 10
6 Lesson 6 : "REIT vs IPO" วันที่ 26 OCT. 19 1 : 38 : 51
7 Lesson 7 : "REIT ในธุรกิจศูนย์การค้า" วันที่ 02 NOV. 19 1 : 5 : 43
8 Lesson 8 : "REIT ในธุรกิจโรงแรม" วันที่ 02 NOV. 19 1 : 34 : 52
9 Lesson 9 : Workshop "การนำอสังหาริมทรัพย์เข้า REIT" วันที่ 09 NOV. 19 1 : 26 : 41
10 Lesson 10 : "การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อเตรียมเข้ากอง REIT " วันที่ 09 NOV. 19 2 : 7 : 25
11 Lesson 11 : "REIT ในธุรกิจ Community mall" วันที่ 09 NOV. 19 1 : 35 : 1
12 Lesson 12 : "Industrial REIT" วันที่ 16 NOV. 19 1 : 36 : 35
13 Lesson 13 : "การวิเคราะห์ REIT" วันที่ 16 NOV 19 1 : 28 : 44
14 Lesson 14 : "การประเมินสินทรัพย์เข้ากอง REIT" วันที่ 16 NOV. 19 1 : 15 : 13
15 Lesson 15 : "การประเมินและเตรียมความพร้อมเพื่อตั้งกอง REIT" วันที่ 23 NOV. 19 1 : 30 : 53
16 Lesson 16 : "Crowdfunding and Innovation Investment" วันที่ 23 NOV. 19 1 : 11 : 34
17 Lesson 17 : "Fund flow ในตลาดโลกและโอกาสการเติบโตกอง REIT ไทยในตลาดต่างประเทศ" วันที่ 23 NOV. 19 1 : 33 : 57
18 Lesson 18 : "Opportunity for Real Estate Tokenization" วันที่ 14 DEC. 19 1 : 29 : 29
19 Lesson 19 : "Crowdfunding for city Development" วันที่ 14 DEC. 19 44 : 43
20 Lesson 20 : "REITสำนักงาน" วันที่ 14 DEC. 19 41 : 30
21 Lesson 21 : “REIT คลังสินค้าและ Logistic” วันที่ 21 DEC. 19 1 : 29 : 13
22 Lesson 22 : “การพัฒนาเมืองและการเชื่อมโยงสู่การขยายการลงทุนในกิจการ ผ่านการระดมทุนในกอง REIT” วันที่ 21 DEC. 19 41 : 40
* พร้อมเรียน

Related Course


Real Estate Investment Trust (REIT)

Real Estate Investment Trust (REIT)

หลักสูตรที่ครอบคลุมความรู้ด้านการระดมทุน และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในทุกมิติ • เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์แบบเจาะลึก เข้มข้น • รับฟังประสบการณ์ตรง เรียนรู้วิธีคิด แลกเปลี่ยนคว..

Partner


ช่องทางการชำระเงิน