อาจารย์ไทเลอร์

Teacher, Specialist   California English

English : English Lesson 1

ค่าลงทะเบียน 999 ฿

English Lesson 1

การเรียนภาษาอังกฤษ “มันไม่ได้ยากจนเกินไป” ขึ้นอยู่ทีว่าผู้เรียนมีความตั้งใจมากน้อยเพียงใด เปรียบได้กับการฝึกซ้อมกีฬา คนที่ขยันซ้อมก็จะเล่นเก่ง คนที่ขยันเรียนย่อมจะเก่งกว่าคนที่ไม่ตั้งใจเรียน ขอให้ทุกคนตั้งใจ เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ให้เลือกบทเรียนที่เหมาะกับระดับของเรา พอวันเวลาผ่านไปเราก็จะเริ่มเก่งแบบไม่รู้ตัวCourse Content - 7 Chapter

No. Chapter Play Time
1 Greetings 01 9 : 53
2 Professional Introductions 02 4 : 25
3 Discussing Roles 03 7 : 49
4 Discussing Work 04 8 : 33
5 Discussing Locations 05 6 : 8
6 Discussing Responsibilities 06 7 : 40
7 Company Services 07 13 : 8
* พร้อมเรียน

Related Course


English Lesson 2

English Lesson 2

การเรียนภาษาอังกฤษ “มันไม่ได้ยากจนเกินไป” ขึ้นอยู่ทีว่าผู้เรียนมีความตั้งใจมากน้อยเพียงใด เปรียบได้กับการฝึกซ้อมกีฬา คนที่ขยันซ้อมก็จะเล่นเก่ง คนที่ขยันเรียนย่อมจะเก่งกว่าคนที่ไม่ตั้งใจเรียน ขอให้ทุก..

English Lesson 1

English Lesson 1

การเรียนภาษาอังกฤษ “มันไม่ได้ยากจนเกินไป” ขึ้นอยู่ทีว่าผู้เรียนมีความตั้งใจมากน้อยเพียงใด เปรียบได้กับการฝึกซ้อมกีฬา คนที่ขยันซ้อมก็จะเล่นเก่ง คนที่ขยันเรียนย่อมจะเก่งกว่าคนที่ไม่ตั้งใจเรียน ขอให้ทุก..

ช่องทางการชำระเงิน