อาจารย์ไทเลอร์

Teacher, Specialist California English

English : (Free Course) Welcoming Visitors in English

ค่าลงทะเบียน 0 ฿

(Free Course) Welcoming Visitors in English

การเรียนภาษาอังกฤษ “มันไม่ได้ยากจนเกินไป” ขึ้นอยู่ทีว่าผู้เรียนมีความตั้งใจมากน้อยเพียงใด เปรียบได้กับการฝึกซ้อมกีฬา คนที่ขยันซ้อมก็จะเล่นเก่ง คนที่ขยันเรียนย่อมจะเก่งกว่าคนที่ไม่ตั้งใจเรียน ขอให้ทุกคนตั้งใจ เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ให้เลือกบทเรียนที่เหมาะกับระดับของเรา พอวันเวลาผ่านไปเราก็จะเริ่มเก่งแบบไม่รู้ตัวCourse Content - 2 Chapter

No. Chapter Play Time
1 เทคนิคการกล่าวคำต้อนรับฉบับมือใหม่ ตอนที่ 1 3 : 19
2 เทคนิคการกล่าวคำต้อนรับฉบับมือใหม่ ตอนที่ 2 3 : 15
* พร้อมเรียน

Related Course


ENGLISH FOR BUSINESS

ENGLISH FOR BUSINESS

การเรียนภาษาอังกฤษ “มันไม่ได้ยากจนเกินไป” ขึ้นอยู่ทีว่าผู้เรียนมีความตั้งใจมากน้อยเพียงใด เปรียบได้กับการฝึกซ้อมกีฬา คนที่ขยันซ้อมก็จะเล่นเก่ง คนที่ขยันเรียนย่อมจะเก่งกว่าคนที่ไม่ตั้งใจเรียน ขอให้ทุก..

English for Interview

English for Interview

การเรียนภาษาอังกฤษ “มันไม่ได้ยากจนเกินไป” ขึ้นอยู่ทีว่าผู้เรียนมีความตั้งใจมากน้อยเพียงใด เปรียบได้กับการฝึกซ้อมกีฬา คนที่ขยันซ้อมก็จะเล่นเก่ง คนที่ขยันเรียนย่อมจะเก่งกว่าคนที่ไม่ตั้งใจเรียน ขอให้ทุก..

(Free Course) Welcoming Visitors in English

(Free Course) Welcoming Visitors in English

การเรียนภาษาอังกฤษ “มันไม่ได้ยากจนเกินไป” ขึ้นอยู่ทีว่าผู้เรียนมีความตั้งใจมากน้อยเพียงใด เปรียบได้กับการฝึกซ้อมกีฬา คนที่ขยันซ้อมก็จะเล่นเก่ง คนที่ขยันเรียนย่อมจะเก่งกว่าคนที่ไม่ตั้งใจเรียน ขอให้ทุก..

Partner


ช่องทางการชำระเงิน