นางสาว ศิริพร พันโญศรัณยา

ภาษาไทย : พื้นฐานหลักภาษาประถม

ค่าลงทะเบียน 650 ฿

พื้นฐานหลักภาษาประถม

5 เทคนิคพัฒนะทักษะการ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (สำหรับน้องๆ 5-7 ปี) ปัญหาที่เกิดกับน้องๆ ส่วนใหญ่ บทเรียนนี้มีวิธีแก้ไข 1. ท่องพยัญชนะได้ แต่จำพยัญชนะไม่ได้ 2. ออกเสียงพยัญชนะผิดตัว 3.ท่องสระได้แต่จำสระไม่ได้ 4.ออกเสียงสูง เสียงต่ำผิด 5.เรียนไม่สนุกทำให้มีผลกับการไม่อยากเรียนภาษาไทย เนื้อหาในบทเรียนนี้ จะช่วยแก้ปัญหาทั้ง 5 ข้อของน้องๆ ได้เป็นอย่างดี ** เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุดต้องขออนุญาตผู้ปกครองร่วมเรียนกับน้องๆ ด้วยนะค่ะ ^^Course Content - 7 Chapter

No. Chapter Play Time
1 Ep.1 การออกเสียงพยัญชนะไทย 8 : 17
2 Ep.2 การออกเสียงสระและการอ่านออกเสียงสูง ต่ำ 4 : 44
3 Ep.3 การผสมคำโดยใช้สระอะ และสระอือ 12 : 19
4 Ep.4 การผสมสระ -ู และสระ โ- 38 : 10
5 Ep.5 การผสมสระ เ-าะ และ สระ เ-ือ 34 : 41
6 Ep.6 การผสมสระ -ัวะ และ สระ เ-า 21 : 19
7 Ep.7 ทบทวนการเรียน 13 : 5
* พร้อมเรียน

Related Course


พื้นฐานหลักภาษาประถม

พื้นฐานหลักภาษาประถม

5 เทคนิคพัฒนะทักษะการ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (สำหรับน้องๆ 5-7 ปี) ปัญหาที่เกิดกับน้องๆ ส่วนใหญ่ บทเรียนนี้มีวิธีแก้ไข 1. ท่องพยัญชนะได้ แต่จำพยัญชนะไม่ได้ 2. ออกเสียงพยัญชนะผิดตัว 3.ท่องสระได..

Partner


ช่องทางการชำระเงิน